Budujemy
przyszłość

Potrafimy
odbudować historię

Włocławskie Muzeum Diecezjalne

Wykonawca generalny

Sprawdź jak

Budujemy nowe
drogi i chodniki

ulica Celulozowa we Włocławku

Wykonawca GENERALNY

Rewitalizujemy
przestrzeń publiczną miast

Włocławskie Bulwary

Członek konsorcjum wykonawczego

Nasze kompetencje

Jesteśmy specjalistami

w budownictwie przemysłowym

Realizujemy także roboty drogowe, budowy lokali usługowych oraz miejsc publicznych takich jak bulwary, przystań czy perony.
Budownictwo domów wolnostojących nie jest nam obce.

Wiedza i doświadczenie

Gwarancją realizowanych inwestycji

Zakres kompetencji

Renowacje
i rekonstrukcje

  • Rekonstrukcja, odbudowa obiektu lub zespołu obiektów
  • Renowacja elewacji budynków

Nowe
budownictwo

  • Budynki komercyjne
  • Budownictwo przemysłowe- hale, zbiorniki
  • Budynki wielorodzinne
  • Domy jednorodzinne
  • Budownictwo użyteczności publicznej- bulwary

Drogi
i chodniki

  • Realizujemy projekty infrastruktury drogowej
  • Budujemy i modernizujemy ulice miast oraz chodniki
  • Zwiększamy zakres usług w obszarze infrastruktury kolejowej poprzez budowę i renowacje peronów