Bieżące realizacje projektów budowlanych

Aktualnie budowy

budowy
W chwili obecnej, trwają prace budowlane na następujących budowach:
 • Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego we Włocławku ul. Ogniowa
  / lider konsorcjum

  W ramach zadania, konsorcjum Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LUX-DOM - Lider konsorcjium i MS-BUD Włocławek - członek konsorcjum, realizują dwa zadania:
  1. Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego
  2. Przebudowa i rozbudowa budynków Centrum Kształcenia Praktycznego wraz ze zmianą sposubu użtkowania części pomieszczeń na pomieszczenia związane z praktyczną nauką zawodu
  Zadania realizowane od grudnia 2016 roku do lipca 2018 roku.
 • Rozbudowa i nadbudowa budynku "RADPAK"
  / Wykonawca generalny

  W systemie generalnego wykonawstwa PPUH Lux-DOM realizuje zadanie polegające na rozbudowie i nadbudowie budynku „RADPAK” o część administracyjno-biurową wraz z infrastrukturą techniczną.
  Zadanie realizowane od maja 2016 roku do lipca 2017 roku.
 • Rozbudowa Hotelu **** 1231 w Toruniu
  / Wykonawca generalny

  W systemie generalnego wykonawstwa PPUH Lux-Dom realizuje zadanie "Rozbudowy Hotelu **** 1231 w Toruniu" przy ul. Przedzamcze 6c, 6d, 8a. W zakresie obejmującym stan surowy budynku i wykończeniowy budynku bez robót rozbiórkowych.
  Roboty realizowane są na terenie, który wraz z obiektami wpisany jest do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego czyli podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej i jest poóożony w najstarszej części miasta.
  Planowany termin zakończenia listopad 2017r.
 • Budowa sanatorium uzdrowiskowego z wewnętrznym basenem uzdrowiskowym
  / Wykonawca generalny

  W systemie generalnego wykonawstwa PPUH LU-DOM rozpoczyna realizację zadania pn. "Budowa sanatorium uzdrowiskowego z wewnętrznym basenem uzdrowiskowym wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego obiektu wpisanego do ewidencji zabytków i jego przebudową z rozbiórką wybranych obiektów budowlanych i elementów infrastruktury oraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną i wewnętrzną".
  Planowany termin zakończenia - styczeń 2018 roku.
 • Modernizacja i Rozbudowa Muzeum Historii Włocławka
  / Wykonawca generalny

  PPUH LUX DOM realizuje zadanie zadanie położone na terenie wpisanym do ewidencji zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej.
  Planowany termin zakończenia lipiec 2017 rok.
 • Przebudowa ul. Jastrzębiej we Włocławku

  Zakończenie prac czerwiec 2017 r