Muzeum Diecezjalne we Włocławku historia projektu

Studium przypadku

2012
Budynek obecnego Włocławskiego Muzeum Diecezjalnego został wzniesiony w latach 1732 -1736 staraniem biskupa Krzysztofa Antoniego Szembeka. Pierwotnie była to budowla parterowa ze skromną dekoracją sztukatorską. Dwa piętra dobudowano w 1908r. Niestety, po 1945r. budynek znacznie przebudowano, pozbawiając go cech stylowych.
Budynek murowany z cegły, założony na rzucie prostokąta z ryzalitami.
Ryzality skrajne jednoosiowe, środkowy od wschodu wydatny, trójosiowy. W 2011r. rozpoczęliśmy rewitalizację i rozbudowę Muzeum Diecezjalnego w ramach programu Rewitalizacja obiektów kultury Diecezji Włocławskiej we Włocławku. Zniesiono drugie piętro, przywrócono elementy dekoracyjne elewacji i stromy dach. Od wschodu powstała nowoczesna sala ekspozycji czasowych połączona łącznikiem z budynkiem głównym, w którym są magazyny i pracownie konserwatorskie.

Lux-Dom głównym wykonawcą
rewitalizacji Muzeum Diecezjalnego we Włocławku.

Muzeum Diecezjalne we Włocławku - po rewitalizacji
Muzeum Diecezjalne - wejście boczne
Sala ekspozycji czasowych

Dostępne historie projektów